Yönetim ve Politikamız


En önemli Kaynağımız, insanımızdır... 
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. 
En iyi oyuncuyu ve iyi yetişmiş insan gücünü markamıza çekmek ve istihdam etmek; insanımızın yeteneklerinden yararlanmak; verimliliklerini artırmak; gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliğinin, dayanışmanın yeşerdiği huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak Elo Boost Türkiye’nin devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur. 

Elo Boost Türkiye’de ‘insan’ gerçek kaynak görülürken, takım çalışması da en önemli başarı kaynağı olarak kabul edilmektedir. Çalışanlar arasında karşılıklı güven ve işbirliğinin sağlanarak bunun yansımalarının görülmesi, verimli ve yüksek kaliteli işgücünden oluşan bir ortamın yaratılması; takım çalışmasına yatkın, esnek, bilgi paylaşımı yüksek çalışanların katılımıyla desteklenen yönetim anlayışının uygulanmasının sağlanması amaçlarımız arasında yer almaktadır.
Bu amaçla , çalışanlara sürekli İnsan Kaynakları & İş Hukuku Yönetimi, Performans Yönetimi, Vizyon, Misyon ve Değerlerle Şirket Yönetimi, Stratejik Planlama , Bütçe ve Performans Yönetimi, Oyun Analizi, Yönetimi ve Kaliteli Oyuncu Politikası, strateji nedir? gibi konularında eğitimler verilmektedir.

Amacımız, “kendini sürekli geliştirebilen , profesyonel boosterlere sahip, başarılı bir şirket olmak”tır.

Firma ismi: Oğuzcan Çomaoğlu
Vergi no :2610343037

Kayıtlı Üye

13100

Boost

11321

Booster

43

Unranked Hesap

1998